zelfportretten

About me

Welkom! Welcome! 

Indra Laenens - Kunstfotograaf

Fotografie terug in de tijd. Met hedendaagse middelen creëert Indra Laenens dat gevoel van vroeger terug en dat op zijn eigen manier. Hij gaat terug naar de tijd dat fotografie vooral een documenterende functie had. Hijzelf afgebeeld in verschillende personages naar een fictief moment. Zijn foto's zijn sterk verhalend en hebben een gespeelde historische waarde. De artistieke mogelijk-heden van het multipliciteitsconcept weet Indra goed te benutten. Het zelfportret als hulpmiddel.

​Indra Laenens - Art photographer

Photography back in time. Using contemporary means, Indra Laenens recreates that feeling of the past and that in his own way. He goes back to the time when photography mainly had a documenting function. He depicted himself in various characters to a fictional moment. His photos are highly narrative and have a pretended historical value. Indra knows how to make good use of the artistic possibilities of the multiplicity concept. The self-portrait as a tool.

For commercial work visit: www.tothebox.be

Met deze reeks neemt hij je mee op mijn 'imaginaire reis' door Wereldoorlog I. Vanuit zijn jeugdige fascinatie voor oorlogs-fotografie, vind je talrijke fotocollages met zelfportretten geïnspireerd door de volkse taferelen van Bruegel en de zwart-wit-fotografie van weleer met hun sterk informatieve karakter. 

De foto's uit de Eerste Wereldoorlog hebben hem gëinspireerd om waarheidsgetrouw te werken op gebied van emotie en beleving, maar met een eigen kijk op die momenten geïnspireerd door gidsenverhalen en boeken. Het principe van het dupliceren van het 'zelf' is meteen een onderzoek naar de limieten van het fotografische medium. Bovendien is het boek een sterke oproep tot vrede, tot 'no more war'...

Officiële catalogus bij de tentoonstelling Imaginary Journey through WWI in Fort Liezele, Puurs-Sint-Amands, van 11 november 2022 tot en met 30 maart 2023.

Prijs 29 € - 

Reviews 

Het is echt een fantastisch boek. Ik heb het in 1 ruk uitgelezen en werd er helemaal door meegesleept. Zeg tegen Indra dat hij in zijn opzet geslaagd is, ik heb het mee beleefd!!! Een dikke dikke proficiat voor het werk dat hij gecreeërd heeft. Hij mag er trots op zijn, geweldige foto's, een echte rasacteur met al die expressies en personages die hij uitbeeldt, een topfotograaf, een goede verteller en bovendien een zeer sympathieke vent.

Groetjes
Rita

Indra heeft een meesterwerk gemaakt met dit boek in de photografie.

Al lezend word je snel vervoert in zijn passie, in de sfeer van WWI en voel je zijn werk groeien.

De inhoud geeft je meteen beelden van hoe het was, veel beter inzicht hoe de realiteit een weerslag had op alles en iedereen, om bij stil te staan. De mensheid heeft al veel afgezien en waarom? Zelfs een leek in de historie begrijpt, voelt en ziet meteen WWI dankzij de prachtige foto's en tekst. WELL DONE INDRA!

Isabelle Van den Bergh

Eerlijk? "Alweer en nog meer eens een boek over hetzelfde topic", was de eerste gedachte die mij te binnenschoot toen ik hoorde over een nieuw boek over WWI. Wat een vergissing, zo blijkt.

Hoewel er naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de "grote Oorlog" tonnen papier zijn bedrukt om één van de meest waanzinnige periodes uit de recente geschiedenis te beschrijven,

slaagt Indra er toch in om een niet alledaagse en originele invalshoek te gebruiken. Op zich al een straffe prestatie.

Wat mij vooral treft in het verhaal - een knappe mengeling van fictie en non-fictie, eentje dat onbewust jaren geleden al begon door de verhalen van Vava - is dat de klassieke opdeling tussen "Goed en "kwaad",

"dader en slachtoffer" wordt opzijgeschoven om plaats te maken voor het besef dat álle soldaten in die loopgraven slachtoffers waren van de waanzin van een kleine groep. Met het huiveringwekkende "shot at dawn" als triest dieptepunt. En natuurlijk ook de helaasheid bij het besef dat dit verhaal telkens opnieuw vertellen niet kan verhinderen dat er zich op het Europese continent opnieuw een gelijkaardige tragedie afspeelt.

Een oppervlakkig doorbladeren van de foto's zou kunnen resulteren in het idee dat het hier een "gewone" reeks foto's over de oorlog betreft. Bij een tweede, meer aandachtige ronde blijkt ook dit niets minder waar.

Gedetailleerde, mooie composities, het klassieke begrip "zelfportret' naar een volledig ander niveau gebracht. Hoeveel tijd is er niet gekropen in het telkens weer zelf poseren, in een net iets andere positie, opnieuw en opnieuw tot alle details blijken te kloppen en er een beeld wordt getoond dat niet moet onderdoen voor de realiteit, wel integendeel. Indrukwekkend.

Een aanrader is om de foto's ook te gaan bekijken in fort Liezele, waar ze gezien het thema en de locatie nog veel beter tot hun recht komen dan met het boek op schoot thuis in de sofa

Pieter

Contact me

Meer weten over mijn artistieke projecten? 
Want to know more about my artistic projects? 

Indra Laenens
Tremelobaan 99
3140 Keerbergen

+32 486420681