zelfportretten

About me

Welkom! Welcome! 

Indra Laenens - Kunstfotograaf

Fotografie terug in de tijd. Met hedendaagse middelen creëert Indra Laenens dat gevoel van vroeger terug en dat op zijn eigen manier. Hij gaat terug naar de tijd dat fotografie vooral een documenterende functie had. Hijzelf afgebeeld in verschillende personages naar een fictief moment. Zijn foto's zijn sterk verhalend en hebben een gespeelde historische waarde. De artistieke mogelijk-heden van het multipliciteitsconcept weet Indra goed te benutten. Het zelfportret als hulpmiddel.

​Indra Laenens - Art photographer

Photography back in time. Using contemporary means, Indra Laenens recreates that feeling of the past and that in his own way. He goes back to the time when photography mainly had a documenting function. He depicted himself in various characters to a fictional moment. His photos are highly narrative and have a pretended historical value. Indra knows how to make good use of the artistic possibilities of the multiplicity concept. The self-portrait as a tool.

For commercial work visit: www.tothebox.be

Met deze reeks neem ik je mee op mijn 'imaginaire reis' door Wereldoorlog I. Vanuit zijn jeugdige fascinatie voor oorlogs-fotografie, vind je talrijke fotocollages met zelfportretten geïnspireerd door de volkse taferelen van Bruegel en de zwart-wit-fotografie van weleer met hun sterk informatieve karakter. 

De foto's uit de Eerste Wereldoorlog hebben mij gëinspireerd om waarheidsgetrouw te werken op gebied van emotie en beleving, maar met een eigen kijk op die momenten geïnspireerd door gidsenverhalen en boeken. Het principe van het dupliceren van het 'zelf' is meteen een onderzoek naar de limieten van het fotografische medium. Bovendien is het boek een sterke oproep tot vrede, tot 'no more war'...

Officiële catalogus bij de tentoonstelling Imaginary Journey through WWI in Fort Liezele, Puurs-Sint-Amands, van 11 november 2022 tot en met 30 maart 2023.

Prijs 29 € - 

Contact me

Meer weten over mijn artistieke projecten? 
Want to know more about my artistic projects? 

Indra Laenens
Tremelobaan 99
3140 Keerbergen

+32 486420681